———————–
   • Vi tar din integritet på allvar. Detta påstående skildrar i stora drag vår policy för hur vi behandlar de personuppgifter vi innehar om våra kunder, partners, leverantörer och andra personer.Det är vår policy att respektera informationssekretess och individers integritet.Vi är förpliktigade att hantera personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) och annan relevant dataskyddslagstiftning.Vår sekretesspolicy kommer att omprövas då och då för att anpassas till nya lagar och teknologi, förändringar i vår verksamhet och rutiner samt för att försäkra att den fortsätter att passa växlande förhållanden. All information vi innehar regleras av vår senaste sekretesspolicy.

    Varför samlar vi in personuppgifter?

    Vår verksamhet består av att tillfredsställa våra kunders behov av finansiella tjänster. För att göra det på ett effektivt sätt behöver vi samla in vissa personuppgifter.

    Vilken personlig information efterfrågar vi?

    De personuppgifter som vi kan tänkas samla in kan inkludera (men begränsas inte enbart till) namn, adress, födelsedatum, kontaktinformation, inkomst, tillgångar och skulder, kontobalanser, handelsrapporter, skatteredogörelser, ekonomiska redogörelser och anställningsinformation.

    Vi får de flesta uppgifter direkt från våra kunder genom ansöknings- eller andra formulär och genom att bevara information vi får genom fortlöpande kundservice. Vi kan även erhålla information från andra källor.

    Vi kan ibland fråga efter annan frivillig information (t.ex. genom marknadsundersökningar eller specialerbjudanden) för att möjliggöra en förbättring vår tjänst eller för att kunna beakta våra kunders eller potentiella kunders behov.

    Om du väljer att inte tillhandahålla den information vi behöver för att uppfylla din begäran om en specifik produkt eller tjänst kan det hända att vi inte kan bistå med den önskade produkten eller tjänsten.

    Hur använder vi den här informationen och vem kan få ta del av den?

    Även om vi emellanåt kan komma att sända dig marknadsföringsmaterial som vi tror du kan ha nytta av är vi är medvetna om vikten av att respektera ditt privatliv.

    Såvida vi inte informerar dig annorlunda används den personliga informationen vi innehar till att upprätta och förvalta ditt konto, granska dina fortlöpande behov, förbättra kundservice och produkter samt för att ge dig fortlöpande information eller möjligheter som vi tror kan vara relevanta för dig.

    Beroende av vilken produkt eller service det gäller, och speciella restriktioner vad gäller känslig information, kan informationen komma att röjas till:

    • andra företag inom koncernen som tillhandahåller finansiella och andra tjänster
    • tjänsteleverantörer och expertrådgivare som vi har avtal med om att tillhandahålla oss med försäkring, research, administrativa eller finansiella tjänster eller annan service
    • introducerande mäklare med vilka vi har en ömsesidig relation (dessa kan finnas i eller utanför EEA (Europeiska Ekonomiska Området))
    • kreditgivare, domstolar, tribunaler och tillsynsmyndigheter i enlighet med vad lagen föreskriver
    • kreditupplysningsföretag
    • var och en som bemyndigats av en individ i enlighet med vad som angivits av den individen eller kontraktet

    Allmänt kräver vi att organisationer utanför koncernen som behandlar eller erhåller personlig information i sin roll som tjänsteleverantör tillstår denna informations sekretess, förbinder sig att respektera varje individs rätt till privatliv samt rättar sig efter dataskyddsprinciper och denna policy. Tredjepartsleverantörer av tjänster kan komma att bevara eventuella sökningar som görs å våra vägnar och kan komma att använda denna sökinformation för att hjälpa andra företag att utföra sökningar. Observera att tredje parter inte täcks av vår sekretesspolicy och inte lyder under våra regler och förfarande angående integritet.

    Behandling av personuppgifter

    Vi utbildar alla våra anställda som hanterar personuppgifter att respektera kundinformations sekretess och individers privatliv. Vi betraktar överträdelser mycket allvarligt och kommer att tillämpa passande påföljder, inklusive avskedande.

    Vi har ett förordnat personuppgiftsombud för att försäkra att vår hantering av personuppgifter överensstämmer med denna policy och Personuppgiftslagen.

    Hur förvarar vi personlig information?

    Det är viktigt för oss att skydda din informationssekretess, oavsett om din kontakt med oss är i person, per telefon, med e-post, över internet eller genom annat elektroniskt medium. Vi förvarar personuppgifter i en kombination av säkra datalagringsenheter, dokumentarkiv och andra register och vidtar åtgärder för att skydda den personliga informationen vi innehar från missbruk, förlust, obehörig åtkomst, förändring eller avslöjande.

    Vi kan komma att behålla informationen under en ansenlig tid. När vi bedömer att information inte längre behövs kommer vi att ta bort allt som kan identifiera dig eller på ett säkert sätt förstöra registren.

    Hur ser vi till att personuppgifter är korrekta och aktuella?

    Vi strävar efter att försäkra att de personuppgifter vi innehar är korrekt och aktuell. Vi inser att den här informationen ofta ändras genom byte av adress eller förändring av andra personliga förhållanden. Vi kan därför normalt uppdatera din kundinformation per telefon.

    Du har rätt att kontrollera vilken personlig information vi innehar om dig

    Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att erhålla en kopia av alla personuppgifter vi innehar om dig och att meddela oss om du uppfattar någon felaktighet. Lagen medger dock några undantag till detta.

    För att be om en kopia skriver du till oss med bevis på din identitet och anger vilken information som du önskar.Vi kan komma att ta ut en avgift för att täcka kostnaden för att verifiera ansökan och för att lokalisera, ta fram och kopiera material som önskas. Vi kommer att bekräfta att vi mottagit din ansökan och svara inom 40 dagar från det vi mottagit den och avgiften om en sådan krävs.

    Vad gör jag om jag har ett klagomål?

    Om du anser att någon av våra åtgärder bryter mot den här sekretesspolicyn eller Personuppgiftslagen eller på annat sätt inte respekterar ditt privatliv kan du anföra ett klagomål. Detta kommer att behandlas omgående. Ring oss på 0736-779970 för att anföra ditt klagomål.

    Om du inte är nöjd med vår respons på ditt klagomål kan du kontakta Dataskyddsinspektionen på telefon 08-657 61 00 eller via e-post till [email protected]

    Hur du kan kontakta oss

    Om du vill:

    • fråga allmänt om vår sekretesspolicy
    • ändra dina personliga uppgifter
    • få tillgång till din personliga information

    kan du ringa oss på 0736-779970  eller mejla till oss

     

    Sekretess webbsupplement

    Här redogör vi för några sekretessfrågor som är speciellt relaterade till den här webbplatsen.

    Vi kan komma att samla in personlig information som du lämnar när du använder vår webbplats.

    Cookies på ForexSkolans webbplats

    Vad är cookies?

    Cookies är små bitar av text som lagras på din dator när du besöker en webbsida.
    De är inte program och kan inte användas som kod eller skicka virus till din dator – istället fungerar de som ett pass som webbplatsen kontrollerar och uppdaterar då du besöker den.

    Nästan alla webbplatser på internet använder sig av cookies och de används bland annat för att:

    • bekräfta din identitet av säkerhetsskäl
    • fastställa vilken typ av webbläsare du använder
    • tillåta webbplatsens ägare och tredjepartsannonsörer att skräddarsy det innehåll du ser baserat på vad du gillar

    Vår policy 

    ForexSkolan respekterar din integritet och vårt mål är att ge dig den information och de verktyg du behöver för att hantera cookies.

    Teknikförbättringar

    Vi strävar ständigt efter att förbättra den här webbplatsens funktionalitet genom tekniska förändringar. Det kan betyda förändringar av hur personlig information samlas in och används. Effekter av tekniska förändringar som kan påverka din integritet kommer att tillkännages i det här supplementet när de inträffar.

    Länkar till webbplater tillhörande tredje part

    Den här webbplatsen kan innehålla länkar till externa webbplatser tillhörande tredje part som kan vara av nytta för användare. Observera att webbplatser tillhörande tredje part inte täcks av vår sekretesspolicy och att dessa webbplatser inte lyder under våra regler och förfarande angående integritet.

    Hur avsluta jag prenumerationen på vår mailinglista?

    Om du inte längre vill ta emot meddelanden från forexskolan.se webbplatsen är det väldigt lätt att stoppa. Klicka bara på “unsubscribe” länken i vår e-post, eller kontakta oss genom att kontakta oss del av webbplatsen.

    Har du några frågor?

    Mejla oss!

 

Kontakta oss / Kolla in vår Affiliates sida för exklusiva rabatter och hur du kan tjäna provision.

Genom att använda denna webbplats eller dess innehåll samtycker du till vår Risk Varning, Köpvillkor och Integritetspolicy.

 ———————–