Miljömål

Vi skall vara ledande inom finansbranschen och driva vårt företag på ett miljöriktigt korrekt sätt.

Vi skall förebygga klimatförändring och växthuseffekt genom att öka energieffektiviteten samt reducera våra egna utsläpp. Konkreta åtgärder är definierade för att öka möjligheterna att återvinna förpackningsavfall, reducera våra affärsresor, få till stånd miljövänligare transporter samt reducera energiförbrukningen i våra lokaler.

Genom korrekt information om miljömärkta produkter ska vi göra det så enkelt som möjligt för våra medarbetare att köpa och använda produkter på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Valet av produkt och sättet man använder produkten i vardagen påverkar energiförbrukning samt varans livslängd.