Valuta handlas med hävstång vilket innebär en hög riskexponering. Handeln lämpar sig inte för alla och du kan förlora mer än den initiala kapitalinsatsen. Om du är osäker på vilka risker som handeln innebär rekommenderar vi dig att söka oberoende rådgivning.

Forexskolan drivs av ett företag registrerat i Sverige.

Informationen på denna webbplats är inte riktad till personer som är bosatta i USA eller Australien eller något land annat än Sverige och är heller inte avsedd för distribution till, eller användande av, personer bosatta i ett land eller en jurisdiktion i vilken sådan distribution eller sådant användande skulle vara lagstridigt.